DIŞ TİCARET PROGRAMI

Globalleşmeyle birlikte gerek malların, gerekse sermayenin uluslararası alanda serbest dolaşımının sağlanması, ülkelerin dış ticaret (ihracat ve ithalat) hacimlerinin de artmasını beraberinde getirmiştir. Türkiye de yıllar itibariyle dünya dış ticaret hacmindeki payını arttırmaktadır. Günümüzde global piyasalarda önemli bir aktör olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde, dış ticaret konusunda yetişmiş kalifiye işgücüne her geçen gün daha fazla gerek duyulmaktadır.

Dış Ticaret Programının Amacı:
Dış ticaret programı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda Okutulan Derslerden Bazıları:
Eğitimin süresi 2 yıl olup, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Dış ticaret programında ihracat ve ithalat uygulamaları, bunların vergilendirilmeleri ve muhasebeleştirilmeleri başta olmak üzere; gümrük mevzuatı, temel iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, uluslararası pazarlama, uluslararası taşımacılık, lojistik ve mesleki İngilizce gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler:
Öğrencilerin dış ticaret programına girebilmeleri ve mezuniyet sonrası Dış Ticaret Meslek Elemanı olarak başarı şanslarını arttırabilmeleri için öncelikle disiplinli, sorumluluk sahibi, girişimcilik ruhuna ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, başarılı bir dış ticaret meslek elemanı olabilmek için; dış ticaret ve gümrük mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi gereği aşikârdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan, Yaptıkları İşler ve Çalışma Alanları:
Dış ticaret programını bitirenlere "Dış Ticaret Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Dış ticaret meslek elemanları genellikle; gümrüklerde, ithalat ve ihracat yapan firmalarda orta kademe yönetici ya da üst kademe yönetici yardımcısı olarak istihdam edilip, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar, yurt dışından  satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder, yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapar, yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır, dış alım ve dış satımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler.
Dış ticaret programını bitirenler; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, ticaret ve sanayi odalarında, banka ve finans kurumlarında (özellikle kambiyo bölümlerinde), ihracat ve/veya ithalatla uğraşan özel firmaların dış ticaret departmanlarında, sigortacılık, gümrük ve dış ticaret danışmanlık kurumlarında, nakliye firmalarında görev alabilirler. Bununla birlikte, sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak  Gümrük Müşavir Yardımcısı unvanı ile çalışabilmektedirler. Girişimcilik ruhuna sahip öğrenciler aynı zamanda kendi işlerini de başarıyla yönetebilirler.
Dış ticaret mezunlarının; DGS'de başarılı olmaları durumunda örgün öğretime geçme veya ilgili Açık Öğretim lisans programlarına sınavsız dikey geçiş yapma olanakları da bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 2022-05-23 15:00:10
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022                                            

web tasarm