MİSYONUMUZ


Sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek.

Diploma eğitiminin yanısıra sertifika eğitimine de önem vermek.

Hizmette rekabet, verimlilik ve kaliteyi esas almak.

İş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak.

Kurumun, meslek yüksekokullarının gelişmesinde etkin olmasını sağlamak. Bu maksatla bir cazibe merkezi görevi yapmak.

Ulusal ve uluslararası mesleki teknik eğitim organizazyonlarında etkin roller üstlenmek, sempozyum, konferans, seminer vb. faaliyetler düzenlemek veya bu tip faaliyetlere katılmak.

Anlaşmalar yoluyla uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak.

AB, ABD, avrasya ve iş dünyasına yönelik projeler geliştirmek.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 2018-02-13 09:22:42
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022                                            

web tasarm