İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Bu program; hızla gelişen Türk ekonomisinin temelini oluşturan üretim, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu insan gücünü karşılamak amacıyla,iş hayatının sevk ve idaresinde ve kamu yönetiminde yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek işletmecilik konusunda ara insan gücü yetiştirmeyi  amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Mezun olan öğrenciler meslek elemanı ve orta düzey yönetici olarak adlandırılır.


  İşletmecilik Programında okuyan öğrenciler genel olarak aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olurlar.

 

BİLGİ

 • İşletmecilik alanının temel ilkelerini kavrar.
 • İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrar.
 • Yönetim fonksiyonlarını bilir.
 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilir.
 • Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini bilir.
 • Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir.
 • İşletmeci olarak hukuki sorumluluğunu bilir.
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir.
 • Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanır.
 • Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilir.

BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR

 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.
 • Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir.
 • Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir.
 • Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır.
 • Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir.
 • Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir.
 • Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır.
Son Güncelleme: 2022-04-27 13:42:26
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022                                            

web tasarm