İç Kontrol

Genel Bilgiler

Meslek YüksekOkulumuz 1986 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve daha sonra 1987 yılında Gaziantep Üniversitesinin kurulmasıyla bu üniversiteye bağlanmıştır.  Meslek Yüksekokulu da Gaziantep dışında açılan ilk yüksek öğrenim birimidir. Elektrik, İnşaat, Makine, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, Hazır Giyim, Gümrük İşletme, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, İşletmecilik Programlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.  

29 Mayıs 2007 tarihli 26536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 numaralı kanunla Kilis 7 Aralık Üniversitesi kurulmuş ve Yüksekokulumuz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Mayıs 2017'de Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, üç farklı birime ayrılmıştır. Bunlardan biri olan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz,  misyonunun farkında olarak Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi konusunda üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir.

                 

1-Kontrol Ortamı Standartları

          İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

          -Yetki Devir Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

    

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevler Ayrılığı

         -Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

         -Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi


4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

         -Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

         -2021 Faaliyet raporu

         -2020 Faaliyet Raporu

         -2019 Faaliyet Raporu 

         -2018 Faaliyet Raporu (Birimimiz 2018 yılında faaliyete geçmiştir)

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak


5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç Denetim

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 2022-08-15 12:26:37
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022                                            

web tasarm